יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
דף הבית דבר המנהל אתרי הכיתות לוין בקהילה חדר מורים יצירת קשר

לפניכם קישור לפלייר על סיכום פעילות הזה"ב בביה"ס לשנת תשע"ה.https://www.smore.com/c740p