יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
דף הבית דבר המנהל אתרי הכיתות לוין בקהילה חדר מורים יצירת קשר

בס"ד דבר המנהל הורים יקרים, שלום רב! בית ספר לוין הינו מוסד חינוכי הרואה לנגד עיניו חינוך תלמיד המכיר ומקיים מצוות מתוך אמונה בבורא עולם כאורח חיים. אנו במשפחת לוין שואפיםלפתח אצל התלמידים:דרך ארץ, אהבת הזולת, אהבת האדם ומידות טובותולחנך בוגרים המכירים בערך עצמם, הנותנים כבוד להוריהם, והרואים את מעלת חברם,מתוך כוונה שיהפכו לאזרחים פעילים התורמים לקהילה, לחברה ולעם. שאיפתנו היא כי הבוגר הבית ספרי יהיה לומד עצמאי, שמתוך בטחון עצמי וסקרנות ישאף להגיע להישגים לימודיים גבוהים. החינוך בבית ספרינו הינו מתוך עשייה פורייה,שיתוף פעולה מורה-הורה-תלמיד, וחשיפה לאתגרים רבים ומגוונים. דגש נוסף הואהשבחת והעצמת האחריות המקצועית של צוות המורים באמצעות צוותי משימה הפועלים לקידום ופיתוח תוכניות חברתיות ולימודיות שונות שמטרתן קידום הישגי התלמידים והעשרת חייהם בתחומים הללו. בית ספר לוין שם דגש על הערך "עין טובה" ודואג לטפח אחריות אישית של כל לומד ולומד בתחום הרגשי, החברתי, הלימודי והתורני- בהלימה לתכנית "חינוך מתוך אמונה". ההנהלה וצוות בית הספר רואים חשיבות רבה בשימוש בתקשוב כסביבת למידה משמעותית ומתפתחת וכחלק מתהליכי ההוראה והלמידה המוצעים לכל קהילת ביה``ס: הורים, מורים ותלמידים. דוגמא לכך הוא האתר הבית ספרי אשר מאפשר לכולנו לעשות שימוש נרחב באמצעים הטכנולוגיים ולהתעדכן בנעשה בביה"ס אתר המשמש כערוץ תקשורת נוסף של התלמידים וההורים עם צוות ביה"ס. כתובת האתר:www.levin.jedu.org.il כולי תקווה שקהילת ביה"ס - מורים, תלמידים והוריהם יהיו שותפים פעילים באתר שגדל ומשתבח משנה לשנה. בהזדמנות זוארצה להודות לצוות המורים, המשקיעים ממרצם, בצורה מקצועית, כדי ללמד, לטפח ולקדם את תלמידנו, יישר כוח! ולסיום ברצוני להודות לכלל הורי ביה"ס ולהנהגת ההורית הבית ספרית על שיתוף הפעולה המלא עם הצוות החינוכי, כמובן אשמח לקבל מכם תגובות והארות. לשירותכם בכל עת אלי טוויל מנהל ביה"ס