בי''ס לוין בית שמש

בי''ס לוין בית שמש

באנר ראשי סביבה

מעגל השנה

פעילויות חגי תשרי

מקצועות לימוד

החזון המעודכן של בית הספר לוין

מאירועי בית הספר

לוגו חדש לממ"ד לוין- בית ספר קהילתי סביבתי

אתרים כיתתיים

למידה אדפטיבית בשברים!!!

לימוד חשבון באופן ייחודי לכיתות ד' בהשתתפות מט"ח.

סקרים

שאלון עתי"ד לתלמידים מחצית א'

חמ"ד של זה"ב

כותרת הכתבה

פעילויות לשבוע חמ"ד של זה"ב

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA